1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Χρηματοοικονομική, Δημόσια (Έννοια)