Ρόκας, Νικόλαος Κ. [Συγγραφέας]. Στοιχεία τραπεζικού δικαίου

Work (Individual)
2016
Ελληνικά
  • Το τραπεζικό δίκαιο είναι ένας κλάδος δικαίου που Τα τελευταία χρόνια έχει διεθνώς τεράστια εξέλιξη. Λόγω της μαζικότητας, της πολυπλοκότητας αλλά και του συνεχώς αυξανόμενου εύρους των τραπεζικών δραστηριοτήτων έχει καταστεί αναγκαία η ρυθμιστική παρέμβαση της πολιτείας, κυρίως με την ενσωμάτωση νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και την προστασία των καταθετών και των επενδυτών. Η προστασία των προσώπων αυτών επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου, μέσα στο οποίο επιτρέπεται να λειτουργούν τα πιστωτικά ιδρύματα, και με τη θεσμοθέτηση της προληπτικής εποπτείας τους. Αποτέλεσμα των νομοθετικών παρεμβάσεων είναι ότι το αντικείμενο του τραπεζικού δικαίου δεν είναι οριοθετημένο σε έναν τομέα αλλά είναι ένα διακλαδικό, συγχρόνως όμως αυτόνομο, δίκαιο, με στοιχεία αστικού, εμπορικού, οικονομικού και δημοσίου δικαίου. Το ελληνικό τραπεζικό δίκαιο δεν δέχεται, όμως, επιρροές μόνον από το ευρωπαϊκό αλλά και από το διεθνές τραπεζικό δίκαιο (δημόσιο και ιδιωτικό), καθώς και από το δίκαιο της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής ένωσης. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

    Πολιτεία