Λιβαδά, Χριστίνα Κ.

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Επίκουρη Καθηγήτρια
  4. Εμπορικό δίκαιο - Τραπεζικό δίκαιο
  5. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λιβαδά