Χρυσόγονος, Κώστας Χ. [Συγγραφέας]. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2017
  3. Ελληνικά
    • Το έργο του Κώστα Χρυσόγονου "Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα" αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική βιβλιογραφία του δημοσίου δικαίου. Και αυτό γιατί, με τον πλέον επιτυχή τρόπο, συνδυάζει το δόγμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τη νομολογιακή τους επεξεργασία. Με μεγάλη λοιπόν χαρά, αποδέχθηκα την πρόταση του Καθηγητή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κώστα Χρυσόγονου να συμβάλω στην τέταρτη έκδοση. Το εγχείρημα στηρίχθηκε όχι μόνο στις κοινές μας αντιλήψεις στα βασικά ζητήματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και στην πεποίθησή μας ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει ανάγκη από συνέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, διαφορές σε ειδικότερα ερμηνευτικά ζητήματα δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στην επιστημονική συνεργασία, αλλά ευκαιρία για γόνιμο προβληματισμό. Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλω στην υποψήφια διδάκτορα κα Στέλλα Χριστοφορίδου. Χωρίς την εργατικότητα και την επιστημονική της ευσυνειδησία δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση αυτής της έκδοσης. (Από τον πρόλογο του Σπύρου Βλαχόπουλου)

      Πολιτεία