Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - Τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017

 1. Έκδοση
 2. Χρυσόγονος, Κώστας Χ. | Βλαχόπουλος, Σπύρος Β. (1968)
 3. Τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση
 4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017
 5. 621 σελίδες ; 25 εκατοστά
 6. 978-960-622-283-2
 7. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήρια
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
   • Γενικό μέρος.
   • Ζητήματα ορολογίας
   • Βαθμίδες εξέλιξης και τυπολογία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
   • Φορείς και αποδέκτες των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
   • Οι περιορισμοί των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
   • Συρροή και σύγκρουση δικαιωμάτων
   • Ειδικό μέρος.
   • Η αρχή της αξίας του ανθρώπου
   • Η γενική αρχή της ισότητας
   • Προσωπική ελευθερία
   • Ελευθερία γνώμης και πνευματικής κίνησης
   • Ιδιοκτησία
   • Δικαιώματα διαδικασίας
   • Δικαιώματα συλλογικής δράσης
   • Κοινωνικά δικαιώματα
   • Δικαίωμα στο περιβάλλον
  • Η τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση του έργου «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα» κατέστη απαραίτητη λόγω των σημαντικών νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων που μεσολάβησαν από τη τρίτη  έκδοση του 2006 έως σήμερα.

   Στο γενικό μέρος αναλύονται η εξέλιξη και η νομική φύση των συνταγματικών δικαιωμάτων, οι φορείς και οι αποδέκτες αυτών, οι περιορισμοί τους, καθώς και ζητήματα συρροής και σύγκρουσης.

   Στο ειδικό μέρος αναλύονται η αρχή της αξίας του ανθρώπου, η αρχή της ισότητας, η προσωπική ελευθερία, η ελευθερία γνώμης και πνευματικής κίνησης, η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου, οι θεσμικές εγγυήσεις για τη ραδιοτηλεόραση, η ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης και της παιδείας, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, η αρχή του νόμιμου δικαστή, τα δικαιώματα προηγούμενης ακρόασης, συλλογικής δράσης και συνένωσης, καθώς και η συνδικαλιστική ελευθερία.

   Ειδικότερη αναφορά γίνεται στην προστασία της οικογενείας, του γάμου, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, όπως και στα δικαιώματα στην υγεία, στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην κοινωνική προστασία και στην στέγαση.

   Στην νέα αυτή έκδοση έχει προστεθεί παράγραφος για τη συνταγματική προστασία του περιβάλλοντος. 

   Το έργο είναι εμπλουτισμένο με πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο και ευρετήριο κατ΄ άρθρο του Συντάγματος.

   Αποτελεί ένα πλήρες και εύχρηστο εργαλείο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του συνταγματικού δικαίου.

   Νομική Βιβλιοθήκη