Μετάφραση στα ελληνικά της έβδομης αμερικανικής έκδοσης στην αγγλική γλώσσα του έργου"The Basics of Social Research, Seventh Edition" / Βογιατζής, Γιάννης [Μεταφραστής]