Τοπική αυτοδιοίκηση : θεσμικό πλαίσιο, ευρωπαϊκή διάσταση: υπό το πρίσμα του αναθεωρημένου Συντάγματος και των προτάσεων για την τροποποίηση του Δ.Κ.Κ. Τόμος 1 - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μπέσιλα-Βήκα, Ευρυδίκη
  4. Τρίτη έκδοση
  5. Ευρυδίκη Μπέσιλα-Βήκα ; με τη συνεργασία της Βασιλικής Λυκογιάννη.
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010
  7. 558 σελίδες ; 24 εκατοστά
  8. 9789604456987
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
εξώφυλλο της έκδοσης