Πολιτισμός και εθνογραφία : από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική - Έβδομη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Γκέφου - Μαδιανού, Δήμητρα
  4. Έβδομη έκδοση
  5. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού.
  6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
  7. 523 σελίδες : χάρτες ; 21 εκατοστά
  8. Ανθρωπολογικοί ορίζοντες
  9. 9789603449102
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. [429]-494) και ευρετήρια.
εξώφυλλο της έκδοσης