Πολιτισμός και εθνογραφία : από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική - Έβδομη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

  1. Έκδοση
  2. Γκέφου - Μαδιανού, Δήμητρα
  3. Έβδομη έκδοση
  4. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
  5. 523 σελίδες : χάρτες ; 21 εκατοστά
  6. Ανθρωπολογικοί ορίζοντες
  7. 9789603449102
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. [429]-494) και ευρετήρια.
εξώφυλλο της έκδοσης