Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι : η σύγχρονη βρετανική σχολή - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1983

 1. Manifestation
 2. Kuper, Adam (1941)
 3. Μιχαλοπούλου - Βεΐκου, Χριστίνα
 4. Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος (1954-)
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1983
 6. 357 σελίδες ; 21 εκατοστά
 7. Κοινωνιολογία - Ανθρωπολογία
 8. 9600311439 (χαρτόδετο)
 9. Ποικίλες ανατυπώσεις.
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
εξώφυλλο της έκδοσης
  • Εξερευνήσεις και εξερευνητές (εισαγωγικό σχόλιο του 
   επιμελητή -- Πρόλογος στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος 
   στην αναθεωρημένη έκδοση -- 1. Ο Malinowski -- 2. Ο 
   Radcliffe-Brown -- 3. Οι δεκαετίες 1930 και 1940 - από τη 
   λειτουργία στη δομή -- 4. Ανθρωπολογία και αποικιοκρατία -- 
   5. Από το χάρισμα στη ρουτίνα -- 6. Ο Leach και ο Gluckman
   -- 7. Ο Levi-Strauss και ο βρετανικό νεοδομισμός -- 8.
   Τα ισχνά χρόνια: 1972-1982 -- 9. Συμπέρασμα: εθνογραφία,
   σύγκριση και θεωρία -- Παράρτημα -- Σημειώσεις.