Ψηφιακό Βιβλίο: Η φιλοσοφία ως κριτική κοινωνική θεωρία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DAISY κειμένου
  3. AMELib
  4. Αρχείο σε μορφή DAISY κειμένου.
  5. 355 kilobyte
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.