Η φιλοσοφία ως κριτική κοινωνική θεωρία - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2004

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Γεωργίου, Θεόδωρος (1954-)
 4. 1η έκδοση
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2004
 6. 283 σελίδες 21 εκατοστά
 7. Κριτική θεωρία
 8. 960-221-281-0, 978-960-221-281-3
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [277]-283
 10. 301.01
  • Στο κέντρο της θεωρητικής έρευνας του Θεόδωρου Γεωργίου βρίσκεται η μετάβαση από την κλασική μεταφυσική στη σύγχρονη επικοινωνιακή φιλοσοφία, μετάβαση που συμπίπτει με τον μετασχηματισμό του ίδιου του σκέπτεσθαι. Στις συνθήκες της σύγχρονης φιλοσοφίας ο τύπος του σκέπτεσθαι που επικρατεί είναι το "σκέπτεσθαι μετά τη μεταφυσική" (Habermas), το οποίο συγκροτείται ως το γλωσσικό-επικοινωνιακό παράδειγμα του φιλοσοφείν. Στο βιβλίο ερευνώνται τέσσερις θεωρητικές κατευθύνσεις ή φιλοσοφικά ρεύματα του εικοστού αιώνα, πρώτον, υπό το επιστημολογικό πρίσμα της ριζικής κριτικής της μεταφυσικής και, δεύτερον, από την επιστημολογική σκοπιά της ανευρέσεως ενός νέου τύπου του σκέπτεσθαι. [...]