Οικονομική ανάλυση και πολιτική : μικροοικονομική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

  1. Manifestation
  2. Ψειρίδου, Αναστασία | Λιανός, Θεόδωρος (1939-)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  5. 297 σελίδες : γραφήματα
  6. 9789606033094