Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του "Ottoman Empire, 1700-1922" / Σαρηγιάννης, Μαρίνος [Μεταφραστής]