1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1941
  4. 2011
Φωτογραφία προσώπου
    • Ο Donald Quataert ήταν καθηγητής της Ιστορίας στο Μπίνγκχαμτον, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Ειδικός στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και δίδασκε συγκριτική εργατική ιστορία και παγκόσμια ιστορία. Έχει δημοσιεύσει πολλά έργα.

      Biblionet