Εισαγωγή στο ελληνικό σύστημα δικαίου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2002

  1. Manifestation
  2. Τσούντας, Κωνσταντίνος Σ.
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2002
  5. 188 σελίδες
  6. 9600216339