Εισαγωγή στο ελληνικό σύστημα δικαίου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2002

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2002
188 σελίδες
9600216339