Σπανού, Καλλιόπη [Επιμελητής]. Δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2010
 3. Ελληνικά
  • Με ποιον τρόπο επιχειρεί το ειρηνικό κράτος να πετύχει διάφορους στόχους πολιτικής; Γιατί δεν μπορεί να υπερβεί τις αδυναμίες του και να αυτό-διορθωθεί; 
   Το βιβλίο καταλήγει ότι, μέσω των πολιτικών του, το ειρηνικό κράτος τείνει να αναπαράγει τις προϋπάρχουσες στρεβλώσεις και αδυναμίες του. Μη αμφισβητώντας το προϋπάρχον στρεβλό πλαίσιο, διαμορφώνει πολιτικές αντιμετώπισης του που το παγιώνουν. Η προσπάθεια (αυτό)διόρθωσης (αυτό)υπονομεύεται. Παγιδεύεται έτσι σε έναν φαύλο κύκλο που απορροφά και ακυρώνει τις εξορθολογιστικές παρεμβάσεις.

   Βιβλιονέτ