1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πολιτικός σχεδιασμός (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)