Το πρωτότυπο έχει χαθεί - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, c2001

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Βέλτσος, Γιώργος (1944-)
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Γιώργος Βέλτσος
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης [Πατάκης], 2001
  7. 262 σελίδες ; 21 εκατοστά
  8. Δοκίμια : Πατάκης
  9. 9603789623
  10. Αναδημοσιευμένα κείμενα από τα "Νέα"