Το πρωτότυπο έχει χαθεί - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, c2001

  1. Έκδοση
  2. Βέλτσος, Γιώργος (1944-)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης [Πατάκης], 2001
  5. 262 σελίδες ; 21 εκατοστά
  6. Δοκίμια : Πατάκης
  7. 9603789623
  8. Αναδημοσιευμένα κείμενα από τα "Νέα"