Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης διάφορων κειμένων. / Καψαμπέλη, Κική [Μεταφραστής]