Ευρώπη -- Πολιτικές συνθήκες -- 1871-1918

  1. Subject
    1. Ευρώπη (Place)
    2. Πολιτικές συνθήκες (Concept)
    3. 1871-1918 (Event)