Ευρώπη -- Πολιτικές συνθήκες -- 1871-1918

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Πολιτικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 1871-1918 (Γεγονός)