Ελληνική μετάφραση του "Exceptional children." / Λυμπεροπούλου, Χαρά [Μεταφραστής]