1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Heward, William L. (1949-)
 4. Λυμπεροπούλου, Χαρά
 5. Δαβάζογλου, Αγγελική | Κόκκινος, Κωνσταντίνος Μ.
 6. Αθήνα: Τόπος, 2011
 7. xxxi, 821 σελίδες : εικονογράφηση ; 27 εκ.
 8. 9789604990047
 9. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος | Biblionet
 10. LC3981.H4916 2011
  • ΜΕΡΟΣ Ι - Οι βάσεις για την κατανόηση της Ειδικής Αγωγής
   - Ο σκοπός και η υπόσχεση της Ειδικής Αγωγής
   - Συνεργασία με γονείς και οικογένειες σε μία πολιτισμικά και γλωσσικά ποικιλόμορφη κοινωνία
   ΜΕΡΟΣ ΙΙ - Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
   - Νοητική Καθυστέρηση
   - Μαθησιακές Δυσκολίες
   - Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές
   - Διαταραχές Επικοινωνίας
   - Κώφωση και Βαρηκοΐα
   - Τύφλωση και Μερική Όραση
   - Σωματικές αναπηρίες, Χρόνια προβλήματα υγείας και ΔΕΠ-Υ
   - Αναπηρίες με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης: Σοβαρές / Πολλαπλές αναπηρίες, Κώφωση - Τύφλωση και Τραυματική εγκεφαλική βλάβη
   - Χαρισματικότητα και ταλέντο
   ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - Η Ειδική Αγωγή σε όλο το εύρος της ζωής
   - Ειδική Αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία
   - Μετάβαση στην ενήλικη ζωή

   Politeianet
  • [...] Το αν χείρας βιβλίο αριθμεί 14 κεφάλαια συνολικά. Σε τέσσερα από αυτά θίγονται καίρια ζητήματα που αφορούν: στην ταυτότητα του επιστημονικού κλάδου, στη συνεργασία μεταξύ των δύο υποσυστημάτων σχολείου και οικογένειας, καθώς και σε θέματα που άπτονται της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σε όλο το εύρος της ζωής -από την πρώιμη παιδική ηλικία μέχρι τη μετάβαση στην ενηλικίωση- προσδίδοντας στο παρόν έργο μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία. Η ιδιαιτερότητα αυτή συνίσταται στο ότι δεν συνοψίζει απλώς τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για να κατανοήσουν οι αναγνώστες τις παραμέτρους που ερμηνεύουν τη φύση και τα επακόλουθα των κατά περίπτωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Ο William Lee Heward με διακριτή συγγραφική επιδεξιότητα αναδεικνύει επιπλέον τις συνθήκες, οι οποίες σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση, τις επαγγελματικές δεξιότητες και τη δέσμευση του εκπαιδευτικού σε θεμελιώδεις οικουμενικές αξίες συνδιαμορφώνουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης σε ένα ενιαίο σχολείο για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και κοινωνικούς αποκλεισμούς.
   Στα υπόλοιπα δέκα κεφάλαια στη βάση ενός θεωρητικού πλαισίου και μέσα από την οπτική εμπειρικών δεδομένων, εξετάζονται όλες οι κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αντίστοιχες με αυτές που αναφέρονται στον ελληνικό Νόμο 3699/2008 "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες". Κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο στρατηγικές και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας που συντελείται στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια. [...] (Από την έκδοση)

   Politeianet