1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λάζος, Ευάγγελος Σ.
  2. Λάζου, Ανδριάνα Ε.
 2. 2010
 3. Ελληνική
  1. Τεχνολογία τροφίμων
  2. Χημεία τροφίμων
  3. Τρόφιμα