1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Στρατός (Έννοια)
    3. Πολιτική δραστηριότητα (Έννοια)