1. Έννοια
  2. Ελληνική
    1. Τουρκία -- Στρατός -- Πολιτική δραστηριότητα
    2. Ελλάδα -- Στρατός -- Πολιτική δραστηριότητα