Λόγος περί ζωής και θανάτου : η ιατρική πράξη ως μορφή κοινωνικής αλληλόδρασης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Αλεξιάς, Γεώργιος (1969-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Γεώργιος Αλεξιάς
 6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000
 7. 501 σελίδες
 8. 9789603932253
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [483]-501
  • Ευχαριστίες -- Πρόλογος -- Εισαγωγή -- 1. Ιστορικές προσεγγίσεις -- 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις -- 3. Ιατρική εξουσία και πράξη -- 4. Μονάδες εντατικής θεραπείας -- 5. Μεθοδολογία -- 6.Οργανωτικές σχέσεις -- 7. Συμπεράσματα -- Παράρτημα: Μεθοδολογία συμμετοχικής παρατήρησης -- Βιβλιογραφία.