Ψηφιακό Βιβλίο: Κομμουνισμός και φιλοσοφία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. AMELib
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  5. Αρχείο σε μορφή PDF
  6. 2.990 ΚΒ
  7. KOMOYNISMOS kai FILOSOFIA.pdf
  8. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  9. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.