Κομμουνισμός και φιλοσοφία : η θεωρητική περιπέτεια του Λουί Αλτουσέρ - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004

 1. Έκδοση
 2. Σωτήρης, Παναγιώτης Γ.
 3. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004
 4. 565 σελίδες ; 24 εκατοστά
 5. Βιβλιοθήκη οικονομικής και πολιτικής θεωρίας ; 10.
 6. 9604063219
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες 539-565
 8. Ελλάδα
 9. Πατήστε εδώ
  • Ο Λουί Αλτουσέρ κατέχει μια σημαντική θέση στη σύγχρονη σκέψη. Προσπάθησε να διαμορφώσει στοιχεία μιας πρωτότυπης μαρξιστικής φιλοσοφίας και ταυτόχρονα αναμετρήθηκε με το ευρύτερο ερώτημα του ρόλου της φιλοσοφίας ως ιδιαίτερης θεωρητικής ενασχόλησης, αναδεικνύοντας το βαθύτερο πολιτικό της περιεχομένο και την εξάρτησή της -σε τελική ανάλυση- από τις εξελίξεις της πάλης των τάξεων. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι έτσι η εξέταση της διαδρομής, της πολιτικής και θεωρητικής περιπέτειας του Αλτουσέρ, η παρουσίαση και η κριτική αποτίμηση του συνόλου του έργου του, στο φόντο των διαφορετικών απαντήσεων πάνω στο ερώτημα της φιλοσοφίας που δόθηκαν μέσα στην ιστορία της μαρξιστικής σκέψης.