Σωτήρης, Παναγιώτης Γ. [Συγγραφέας]. Κομμουνισμός και φιλοσοφία

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2002
  3. Ελληνικά
  4. Αθήνα