1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. τόμος πρώτος
  4. AMELib
  5. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  6. Κατά νόμο προσφορά
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.