1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Προσωπικότητα : θεωρίες, κλινική πρακτική και έρευνα - Δεύτερη βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2012
  3. AMELib
  4. Προσωπικότητα : θεωρίες, κλινική πρακτική και έρευνα - Δεύτερη βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2012
  5. Αρχείο σε μορφή PDF
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Ν 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής