Προσωπικότητα : θεωρίες, κλινική πρακτική και έρευνα - Δεύτερη βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ποταμιάνος, Γρηγόρης Α.
 4. Αναγνωστόπουλος, Φώτιος
 5. Δεύτερη βελτιωμένη έκδοση
 6. Γρηγόρης Α. Ποταμιάνος & Φώτιος Αναγνωστόπουλος (επιστημονική επιμέλεια).
 7. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2012
 8. 442 σελίδες ; 25 εκατοστά
 9. Κλινική ψυχολογία
 10. 9789600228045
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναγραφές
εξώφυλλο της έκδοσης
  • - Πρόλογος - Γρηγόρης Ποταμιάνος
   - Γρηγόρης Ποταμιάνος "Η μελέτη της προσωπικότητας: Μια κριτική προσέγγιση"
   - Γεωργία Σηφακάκη: "Η ψυχαναλυτική προσέγγιση του S. Freud"
   - Γρηγόρης Ποταμιάνος "Θεωρίες μάθησης: Η συμπεριφοριστική προσέγγιση"
   - Ράνια Μπούμη: "Η γνωσιακή προσέγγιση"
   - Ντιάνα Χαρίλα και συνεργάτες: "Η προσέγγιση της διατύπωσης περίπτωσης στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία"
   - Πόλλυ Ιωσηφίδη και Ιούλιος Ιωσηφίδης: "Η προσωποκεντρική προσέγγιση του C. Rogers"
   - David Winter, Μιχάλης Σουρμελάκης και Ράνια Μπούμη: "Η θεωρία των προσωπικών ερμηνευτκών κατασκευασμάτων"
   - Ιωάννα Κουστένη: "Ψυχοθεραπεία και Επιστημονική έρευνα"
   - Ιωάννα Κουστένη: "Ελεγχόμενη κλινική δοκιμασία: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών παρεμβάσεων".

   Biblionet
  • Το παρόν σύγγραμμα επιδιώκει να καλύψει το κενό στην Ελληνική Βιβλιογραφία τη σχετική με τις θεωρίες προσωπικότητας, την κλινική πρακτική και την έρευνα. Στα κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζεται η ψυχαναλυτική προσέγγιση του S. Freud, η συμπεριφοριστική προσέγγιση των I. Pavlov και B.F. Skinner, η γνωστική προσέγγιση του A. Beck, η προσωποκεντρική προσέγγιση του C. Rogers, αλλά και η θεωρία των προσωπικών ερμηνευτικών κατασκευασμάτων του G. Kelly. Επίσης υπάρχουν κεφάλαια τα οποία πραγματεύονται το θέμα της κριτικής προσέγγισης στη μελέτη της προσωπικότητας, τη διατύπωση περίπτωσης στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία, καθώς και την εμπειρικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία.

   Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται στους φοιτητές ψυχολογίας, κοινωνικών και παιδαγωγικών επιστημών και επιστημών της υγείας, αλλά και στον αναγνώστη που επιθυμεί να εμβαθύνει στις βασικές θεωρίες προσωπικότητας και την κλινική πρακτική. 

   Biblionet