Ειδική γεωργία : σιτηρά και ψυχανθή: χειμερινά εαρινά, καρποδοτικά χορτοδοτικά - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2012

  1. Έκδοση
  2. Παπακώστα - Τασοπούλου, Δέσποινα
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2012
  5. 760 σελίδες : εικόνες
  6. 9789603571056