Παπακώστα - Τασοπούλου, Δέσποινα

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ.]