Πληροφοριακή παιδεία : η σχέση των φοιτητών με την πληροφορία - Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2015

 1. Manifestation
 2. Κανάκη, Χριστίνα
 3. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2015
 4. 159 σελίδες : 24 εκατοστά
 5. 9789604616442
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες [137]-159.
  • Πρόλογος -- Εισαγωγή -- Η διαδρομή της πληροφοριακής παιδείας -- Πληροφοριακή παιδεία και τριτοβάθμια εκπαίδευση -- Η πληροφοριακή παιδεία στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση -- Πληροφοριακή παιδεία και Θεωρητικοί προβληματισμοί -- Τα κύρια χαρακτηριστικά της έρευνας -- Αποτελέσματα της έρευνας -- Συμπεράσματα -- Επίλογος -- Βιβλιογραφία

   Κλειδάριθμος