Πληροφοριακή παιδεία : η σχέση των φοιτητών με την πληροφορία - Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2015

Bibliographic Info

Έκδοση
Κανάκη, Χριστίνα
Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2015
159 σελίδες : 24 εκατοστά
9789604616442
Βιβλιογραφία: σελίδες [137]-159.

Πρόλογος -- Εισαγωγή -- Η διαδρομή της πληροφοριακής παιδείας -- Πληροφοριακή παιδεία και τριτοβάθμια εκπαίδευση -- Η πληροφοριακή παιδεία στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση -- Πληροφοριακή παιδεία και Θεωρητικοί προβληματισμοί -- Τα κύρια χαρακτηριστικά της έρευνας -- Αποτελέσματα της έρευνας -- Συμπεράσματα -- Επίλογος -- Βιβλιογραφία

Κλειδάριθμος