1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Burns, Edward McNall (1897-1972)
 2. 1941
 3. Αγγλική
  1. Ευρώπη -- Πολιτισμός
  2. Πολιτισμός, Δυτικός
  3. Ιστορία
  1. 9498152502910610800001 ⟶ Burns, Edward McNall, 1897-1972. | Western civilizations, their history and their culture
  1. Η Ευρώπη, αυτή η διακριτή ιστορική, πολιτιστική, οικονομική και δυνάμει πολιτική ενότητα, παρουσιάζεται εδώ στην νεώτερη ιστορική της διαδρομή. Από την αυγή των νεότερων χρόνων, από τον 14ο αιώνα δηλαδή, και έως τις μέρες μας, ένας εξαίρετος θεράπων της Κλειούς, ο Edward Burns, παρουσιάζει την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης κατά τους νεώτερους χρόνους, όταν δηλαδή η Ευρώπη καλλιέργησε τον ιδιαίτερο πολιτισμό της, τον εξήγαγε σε όλον τον κόσμο και έπλασε αυτόν τον κόσμο κατ' εικόνα και ομοίωσή της.

   Ιανός
Εικόνα του εξωφύλλου