1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κρέας (Έννοια)
    2. Βιομηχανία και εμπόριο (Έννοια)