Ψυχανθή : καρποδοτικά - χορτοδοτικά - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2005

  1. Έκδοση
  2. Παπακώστα - Τασοπούλου, Δέσποινα
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2005
  5. 358 σελίδες : εικόνες, πίνακες
  6. 9603570672