Βιομηχανικά φυτά - Δεύτερη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2013

 1. Έκδοση
 2. Παπακώστα - Τασοπούλου, Δέσποινα
 3. Δεύτερη έκδοση
 4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2013
 5. 560 σελίδες : εικόνες
 6. 9789603571124
  • Το βιβλίο αυτό εξετάζει τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα οποία έχουν καθιερωθεί στην Ελλάδα ως "Βιομηχανικά φυτά". Αυτά είναι, από τα κλωστικά το βαμβάκι, το λινάρι και το καννάβι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα και από τα ελαιοδοτικά φυτά ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, το σουσάμι, η ατρακτυλίδα και η ρετσινολαδιά. Η σπουδαιότητά τους έγκειται τόσο στο ικανοποιητικό εισόδημα που εξασφαλίζουν στον παραγωγό όσο και στην προσφορά τους στην ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας. Βιομηχανικές εφαρμογές έχουν και άλλα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, αυτά όμως κατατάσσονται σε άλλες κατηγορίες ανάλογα με την κύρια χρήση τους.
   Για κάθε φυτό παρατίθεται η οικονομική του σημασία, καθώς και οι κύριες και δευτερεύουσες χρήσεις. Περιγράφονται τα βοτανικά χαρακτηριστικά και αναλύονται τα στάδια ανάπτυξής τους σε συνδυασμό με τους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Οι οικολογικές απαιτήσεις συζητούνται, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των επιμέρους εδαφοκλιματικών περιβαλλόντων της χώρας μας για
   την καλλιέργειά τους. Η καλλιεργητική τεχνική που προτείνεται είναι προσαρμοσμένη στον τρόπο με τον οποίο ασκείται σήμερα η γεωργία στη χώρα μας και στοχεύει στην επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης σε προϊόντα επιθυμητής ποιότητας, στη συμπίεση του κόστους παραγωγής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Έχουν συμπεριληφθεί πληροφορίες και πολλά πειραματικά δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από εκτεταμένο πειραματισμό στη χώρα μας. Τα επιζητούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων παρουσιάζονται αναλυτικά και αναφέρονται σε συνδυασμό με τους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Για τα τρία φυτά βαμβάκι, καπνός, ζαχαρότευτλα, δίνονται επιπλέον πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία σποροπαραγωγής.