Σύγχρονη ηθική φιλοσοφία : ο αγγλόφωνος στοχασμός - Έβδομη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

  1. Manifestation
  2. Δραγώνα-Μοναχού, Μυρτώ
  3. Έβδομη έκδοση
  4. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
  5. 550 σελίδες ; 21 εκατοστά
  6. 9789603440924
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες 479-534 | Περιέχει ευρετήρια.