Σύγχρονη ηθική φιλοσοφία : ο αγγλόφωνος στοχασμός - Έβδομη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Έβδομη έκδοση
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
550 σελίδες ; 21 εκατοστά
9789603440924
Βιβλιογραφία: σελίδες 479-534 | Περιέχει ευρετήρια.