Ψηφιακό Βιβλίο: Διαδρομές και τόποι της μνήμης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DAISY κειμένου
  3. AMELib
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  5. Αρχείο σε μορφή DAISY κειμένου
  6. 781 ΚΒ
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.