Διαδρομές και τόποι της μνήμης : ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις : Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φεβρουάριος 1995) - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1999

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μπενβενίστε, Ρίκα | Παραδέλλης, Θεόδωρος
  4. 1η έκδοση
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1999
  6. 238 σελίδες 21 εκατοστά
  7. Ανθρωπολογία
  8. 960-221-150-4
  9. Εισηγητές: Μπενβενίστε, Ρίκα - Παραδέλλης, Θεόδωρος - Κούβελας, Ηλίας - Αμπατζόγλου, Γρηγόρης - Βιδάλη, Άννα κ.ά. | Περιέχει βιβλιογραφία
  10. 128.3