Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Ηλ. (1935-) [Συγγραφέας]. Οικονομικά μαθηματικά και στοιχεία τραπεζικών εργασιών