Οικονομικά μαθηματικά και στοιχεία τραπεζικών εργασιών - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2003

  1. Manifestation
  2. Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Ηλ. (1935-)
  3. Πέμπτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2003
  5. 429 σελίδες : πίνακες
  6. 9789608165380
    • Απλός τόκος - Προεξόφληση - Αντικατάσταση γραμματίων - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου -Χρηματοοικονομικά προϊόντα - Στοιχεία πρακτικής αριθμητικής - Ανατοκισμός - Ράντες - Δάνεια (ενιαία - στεγαστικά - καταναλωτικά - ομολογιακά).